Senin, 21 Oktober 2013

Karakter di Gantz Movie

Ninomiya Kazunari as Kurono Kei on Gantz Perfect Answer (Kei Chan)Kenichi Matsuyama as Kato Masaru on Gantz (Katou)
Yoshitaka Yuriko as Kojima Tae Gantz Movie (Tae Chan)


Top Action Movie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar